Pirkimo Taisyklės ir Sąlygos

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mūsų tarpusvaio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant Paslaugas Kazinonuoma.lt tinklalapyje (Toliau tekste – Tinklalapis). Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdami į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Su pakeitimais, taisymais ar papildymais Jūs galite susipažinti kiekvieną kartą prieš patvirtindamas pirkimo užsakymą.

Naudodamiesi mūsų Tinklalapiu, Jūs įsipareigojate laikytis šių Taisyklių, kitų Tinklalapyje aiškiai nurodytų sąlygų, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų

Asmenys iki 18 metų amžiaus neturi teisės įsigyti mūsų parduodamų Paslaugų. Tinklalapis nėra specialiai pritaikyta jaunesniems nei 18 metų asmenims. Naudodamasis platforma asmuo pripažįsta, kad yra pilnametis arba turi su Taisyklėmis susipažinusių ir su jomis sutikusių tėvų ar globėjų leidimą. Tėvai ar globėjai, davė leidimą nepilnamečiui lankytis šiame Tinklalapyje, yra visiškai atsakingi už nepilnamečių asmenų veiksmus.

Mūsų sandorio su Jumis metu galioja šios sąlygos:

 • Pirkimo ir pardavimo sandoris laikomas sudarytas nuo to momento, kai Jūs internetiniame puslapyje suformavęs Prekių krepšelį, nurodydami renginio vietą, bei kitą reikiamą informaciją, reikalingą tinkamam Paslaugų įgyvendinimui, susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Patvirtinti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šias taisykles įvykdymo. Tais atvejais, kai Jūs nepritariate visoms arba tam tkrai daliai Taisyklių, privalote nepateikti užsakymo.
 • Mes neatsakome už tai, kad tam tikrais atvejais gali nebūti Paslaugos nuotraukos ar detalesnės informacijos apie ją.
 • Jūsų apmokėjimas laikomas gautu, kai lėšos yra įskaitomos į mūsų banko sąskaitą.
 • Jeigu užsakytos Paslaugos suteikti negalime, mes Jus informuosime ir pasiūlysime įsigyti kitą Paslaugą arba grąžinsime pinigus.
 • Jeigu dėl kokios nors priežasties mes liekame Jums skolingi, mes grąžinsime Jums pinigus ne vėliau kaip per 30 dienų.
 • Sandoris vyksta tik tarp Jūsų ir Mūsų. Pirkdami iš mūsų, Jūs įsipareigojate, kad jokiomis sąlygomis ar aplinkybėmis nebandysite susisiekti su tiesioginiais Paslaugų teikėjais dėl jų kainos, paslaugų teikimo sąlygų ar pretenzijų. Visas bendravimas vyksta su mumis kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimos priemonėmis.

Kaina ir apmokėjimo tvarka

 • Norėdami gauti Paslaugą Jūs turite sumokėti pilną Paslaugos kainą, nurodytą užsakymo formoje.
 • Už Paslaugas galima atsiskaityti vienu iš šių būdų:
  • Atsiskaitymas naudojantis El bankininkyste, ;
  • Atsiskaitymas banko pavedimu;
  • 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais Paslaugos pradedamos organizuoti ir koordinuoti tik po apmokėjimo gavimo.
 • Jūsų apmokėjimas laikomas gautu, kai lėšos yra įskaitomos į mūsų banko sąskaitą.

Informacija, kurią Jūs mums suteikiate:

 • Jūs sutinkate, kad mums suteikėte ir ketinate suteikti tik tikslią informaciją apie save ir planuojamą renginį/ šventę. Mums ši informacija reikalinga norint tinkamai suformuoti Jūsų užsakymą bei sėkmingai pradėti įgyvendinti Paslaugas.
 • Mes išklausysime ir atsakysime į elektroninius laiškus, kuriuose bus išreiškiamas nepasitenkinimas mūsų teikiamomis paslaugomis ar prekėmis per 14 dienų nuo Paslaugos suteikimo.

Tinklalapio turinys:

 • Mes pasiliekame sau teisę keisti savo Tinklalapio turinį bet kuriuo metu be papildomo pranešimo Jums.
 • Perspėjame, kad turinys gali turėti techninių ar kitokių trūkumų.
 • Neatsakome dėl Jūsų ir mūsų programinės įrangos suderinamumo.
 • Mūsų Platformoje gali būti nuorodų į kitus puslapius. Mes neatsakome už kitų puslapių turinį. Mes neatsakome už savo ar  kituose puslapiuose padarytą žalą Jūsų programinei įrangai.

Turinio ir intelektinės nuosavybės teisės:

 • Pavadinimas, nuosavybės teisės, intelektinės nuosavybės teisės Tinklalapio turinyje, priklauso mums. Mes stipriai ginsime šias teises visose valstybėse.
 • Jūs negalite kopijuoti, modifikuoti, publikuoti, perduoti arba parduoti ar kokiu nors kitu būdų panaudoti mūsų Tinklalapyje pateiktos tekstinės bei vizualinės informacijos be išankstinio mūsų sutikimo.

Atsakomybė:

 • Jūs esate visiškai atsakingas už Jūsų pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių asmens duomenų, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyjame teisę reikalauti iš Jūsų patirtų nuostolių atlyginimo.
 • Mes neatsakome tais atvejais, kai nuostoliai kylą dėl to, jog Jūs, neatsižvelgdamas į mūsų rekomendacijas ir savo įsipareigojimus,        nesusipažinote su šiomis Taisyklėmis, nors tokia gailimybė Jums buvo suteikta.

Baigiamosios nuostatos:

 • Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su tarp mūsų sudarytu sandoriu, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra spredžiami  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustayta tvarka.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2020 m. balandžio 6 d.